Wonen en Zorg: twee werelden, één uitdaging

Het Juiste Thuis is een coalitie van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en ouderenorganisaties in Zuidoost Brabant, die samenwerkt aan praktijkoplossingen waarmee ouderen in de regio fijn en langer zelfstandig kunnen wonen. Om alle organisaties met elkaar te verbinden ontwikkelde Wapenfeit diverse communicatiemiddelen, waaronder een infographic, ondertekeningsbord en een kaart gedrukt op bloemzaadpapier om de coalitie tot bloei te laten komen..

“De samenwerking met Wapenfeit is goed bevallen: ontspannen, flexibel en betrouwbaar. Ze hebben prachtige middelen ontworpen.”

Francine Linssen  |  projectcoördinator Het Juiste Thuis

Ondertekenen

Het Juiste Thuis is ontstaan vanuit het netwerk Precies! Het is voortgekomen uit de Taskforce Wonen&Zorg en wordt ondersteund door de Provincie Noord Brabant. Op 19 april 2023 hebben 33 partijen hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst.