De Lage Landen interne motivatie campagne

De Lage Landen heeft kantoren in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Om alle medewerkers uit de verschillende landen te betrekken bij de organisatie ontwikkelden we een interne motivatiecampagne. Deze campagne hebben we doorvertaald in diverse communicatiemiddelen waaronder diverse animatiefilmpjes, communicatie op intranet, diverse prijzen en oorkondes.