Verhalen over wat eigen regie voor jou betekent

Op de vraag hoe we de steeds groter wordende groep kwetsbare mensen in de samenleving kunnen helpen goed oud te worden, ontwikkelde Archipel tien jaar geleden een ‘antwoord’ in de vorm van Cliënt in Regie. In dit door Wapenfeit vormgegeven boekwerk vertellen cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bestuurders wat voor hen Cliënt in Regie betekent.