Een trotse nieuwe huisstijl voor Van Arkel

Portfolio
Van Arkel

Bij een huisstijl komt er vaak meer kijken dan een logo, briefpapier en een visitekaartje. Voor Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso kregen we te maken met twee bedrijven die hun krachten zouden gaan bundelen. De herkenbaarheid en betrouwbaarheid van het “oude” logo diende bewaard te blijven. Dit vroeg om modernisering van het bestaande logo waarin beide partijen zich konden vinden. Deze huisstijl werd verder doorvertaald in overige communicatiemiddelen zoals een ludieke mailing om het nieuwe logo en de samenwerking te communiceren en een aantal animaties voor extra online zichtbaarheid.

Portfolio disciplines

Advies | Tekst | Concept | Creatie | Drukwerkbegeleiding | Online | Offline | Illustratie | Animatie |