De match tussen boer & designer

Portfolio
Agri meets Design

Agri meets Design zet de toon en inspireert boer, burger en bedrijfsleven tot vernieuwende oplossingen voor de agri- en foodsector. De ontmoeting tussen de werelden van landbouw en design biedt kansen voor een fundamenteel andere kijk op ons voedselsysteem.

Dutch Design Week
Jaarlijks is Agri meets Design te vinden op de Dutch Design Week. In 2018 serveerde Agri meets Design drie prikkelende audioverhalen, vers van het boerenerf. Wapenfeit was betrokken bij de verslaglegging en publiciteit rondom het evenement.

De Design Karavaan sessies
Het idee van een Design Karavaan is meters maken. Daarvoor is het nodig om verschillende partijen samen aan tafel te brengen en over vraagstukken te brainstormen. Deze sessie worden op een creatieve manier gehouden zodat je instaat bent om de problemen vanuit een frisse invalshoek te bekijken. Vragen worden zo oplossingen en er ontstaan nieuwe denkrichtingen, perspectieven en praktische mogelijkheden.

 

Portfolio disciplines

Advies | Concept | Creatie | Verslaglegging | Social Media | Restyling website | Creatieve sessies |