De match tussen boer & designer

Portfolio
Agri meets Design

Boerenverstand en creatieve denkkracht zorgen voor een frisse kijk op de problemen in de agri- en foodsector. Wapenfeit ontwikkelde een nieuwe propositie voor Agri meets Design voor meer bewustwording en nieuwe vormen van samenwerking. Daarnaast ontwikkelden we inhoudelijk en in vormgeving een restyle van de website. Gingen we als fotograaf en verslaggever de boer op om o.a. de matches tussen boeren en designers vast te leggen in woord en beeld. We ontwikkelden een social media campagne om de verhalen onder een breed publiek te verspreiden. De mooiste verhalen laten we terugkomen in een magazine. Een opdracht waar alle facetten van ons mooie vak samenkomen.

Portfolio disciplines

Advies | Concept | Creatie | Verslaglegging | Social Media | Restyling website | Creatieve sessies |

Mooi om de designer het woord te geven tijdens de DDW'18